Reklama

Registrace
uživatelů online 64
přihlášeno 34 žen, 30 mužů

Pravidla serveru Xicht.cz


1. Xicht.cz

1.1 - provozovatelem serveru Xicht.cz (dále jen Server) na URL www.xicht.cz je Hypermedia a.s. (dále jen Provozovatel)
1.2 - Server slouží ke komunikaci a sdílení textových, obrazových či zvukových stop mezi uživateli (dále jen Služby) Serveru
1.3 - každý registrovaný uživatel má právo bez omezení (není-li uvedeno jinak) na Server přispívat textové, obrazové či zvukové stopy (dále jen Data)
1.4 - uživatelem Serveru je každý, kdo využívá jeho Služby
1.5 - všichni uživatelé ve chvíli, kdy začnou využívat Služby Serveru, souhlasí se všemi zde uvedenými pravidly a podmínkami
1.6 - Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a jakkoliv změnit znění těchto pravidel bez předchozího upozornění
1.7 - Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit činnost serveru, změnit jeho vzhled či nabízené služby. Provozovatel se zároveň zavazuje, že o provoz serveru dbá tak, jak nejlíp je to možné.
1.8 - platnost těchto pravidel vstupuje v platnost jejich zveřejněním

2. Registrace

2.1 - registrace na Serveru je nepovinná v případě, že uživatel nemá zájem využívat všechny Služby nabízené Serverem
2.2 - při registraci je uživatel povinen zveřejnit Správcem požadované informace, které ale nejsou nutné pro zařazení Dat na Server, nejsou v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, či nemají osobní povahu.
2.3 - Provozovatel se zavazuje, že povinné osobní údaje jako je e-mailová adresa, heslo či datum narození nebudou předávány žádné třetí straně a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
2.4 - každý registrovaný uživatel je povinen požadované informace zadávat dle pravdy, údaje zadávat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Při zjištění, že uživatel uvádí nepravdivé údaje, bude registrovaný uživatel ze serveru odstraněn.
2.5 - každý registrovaný uživatel má právo kdykoliv změnit jakékoliv své osobní údaje zadané při registraci, či registraci okamžitě zrušit.
2.6 - každý registrovaný uživatel souhlasí se zpracováním osobních dat Serverem a to například: jménem, příjmením, datem narození,emailem, pohlavím a městěm. Server může kdykoliv požadovat po uživateli i další údaje, pokud s tímto registrovaný uživatel nesouhlasí, může kdykoliv požádat o smazání svého účtu.

3. Komunikace a vkládání dat

3.1 - všeobecně je na webu při jakékoliv komunikaci zakázáno urážet, vyhrožovat a slovně napadat ostatní uživatele, vkládat jakékoliv reklamní odkazy, nebo jakoukoliv jinou záměrnou reklamu za účelem neoprávněného zivitelnění se.
3.2 - při vkládání obrazových či zvukových dat je uživatel povinen dodržovat pravidla uvedená přímo v sekcích webu, které umožňují takovéto operace.
3.3 - Provozovatel má právo smazat jakýkoliv obrazový, textový či audiovizuální obsah i bez předchozího upozornění uživatele.
3.4 - Uživatel, který ještě nedosáhl 15let věku, je systémem automaticky více kontrolován a některé funkce jsou mu přímo zakázány.
3.5 - Uživatelé do 18-ti let mají přísný zákaz ve svých albech a to ať již zamčených či ne uchovávat erotický obsah či obsah ohrožující správnou mravní výchovu mládeže. Toto pravidlo vstupuje v platnost ode dne 30.6.2012
3.6 - Uživatel souhlasí, že má Provozovatel plné právo nahlížet do jeho fotografií či vzkazů a emailů za účelem jejich kontroly.
3.7 - Uživatel souhlasí s tím, aby mu Provozovatel zasílal občasné newslettery či informační a obchodní sdělení dle svého uvážení. Pokud si uživatel nepřeje tyto emaily dostávat, musí si zrušit účet u Xicht.cz.
3.8 - Provozovatel má vždy výsadní právo na posouzení nevhodnosti veškerého obsahu. Provozovatel má právo kdykoliv smazat uživatelův obsah (fotografie, texty či celý účet) pokud jím bude zjištěno porušení těchto podmínek a zákonů ČR.
3.9 - Provozovatel má právo smazat uživatelovi fotografie pokud bude mít podezření na jejich odcizení třetí osobou.

4. Pravidla pro vkládání ostatních fotografií

4.1 - fotografie musí být správně orientovaná - fotografie, které jsou špatně obrácené nebudou schváleny.
4.2 - na fotografii nesmí být žádná erotika ani pornografie. Pokud chce být uživatel na fotografii ve spodním prádle, potom prádlo nesmí být průhledné.
4.3 - na fotografii nesmí být nic, co porušuje zákony ČR a SR (drogy, fotky ohrožující mravní vývoj mladistvých atd.)
4.4 - fotografie celebrit nebudou autorizovány.
4.5 - fotografie nesmí obsahovat žádné odkazy na jiné webové stránky a ani nesmí obsahovat žádnou reklamu.
4.6 - na fotografii mohou být pouze osoby a věci týkající se majitele profilu (domácí mazlíčci, auto…).
4.7 - fotografie nesmí obsahovat žádná vulgární gesta, jako je například zvednutý prostředníček ruky.
4.8 - nahrávané fotografie musí patřit vlastníkovi profilu a musí k nim bezvýhradně vlastnit autorská práva.
4.9 - nahrávání falešných či ukradených fotek je přísně zakázáno.
4.10 - uživatel má možnost vkládat obsah nesplňující body 4.1 až 4.9 do tzv. zaheslovaných alb. V případě, že zaheslovaná alba obsahují erotické nebo jiné fotografie porušující zákony ČR a SK, nesmí být heslo uveřejněno v názvu alba ani jinde na serveru (popis fotografií,fórum,...).

5. Pravidla pro označování hlavních fotografií

5.1 - na fotografii musí být vidět celý obličej v dostatečné velikosti a v dostatečném úhlu pohledu na obličej. Uživateli nemusí být vidět přímo do očí ale fotografie by měla větší část obličeje zachycovat.
5.2 - na fotografii musí být jasné, komu daný profil patří. Pokud je na hlavní fotografii více osob stejného pohlaví, musí být majitel profilu výrazně označen jednoduchou šipkou.
5.3 - obličej nesmí být zakrytý šátkem atp. - vyjímkou jsou dioptrické, sluneční brýle či vlasy.
5.4 - fotografie musí být barevně a kontrastně vyvážená – příliš světlé (tmavé) a příliš barevně kontrastní (nekontrastní) fotografie nebudou schváleny.
5.5 - fotografie nesmí být žádným způsobem upravená (změna pozadí, barvy, text, rámeček…)
5.6 - fotografie nesmí být kolorována. Jediné kolorované základy, které jsou akceptovány, jsou černobílá a sépiová - ostatní barevné varianty nebudou schváleny.
5.7 - fotografie, které jsou nekvalitní a jsou rozmazané či rozostřené, nebudou autorizovány.
5.8 - fotografie celé postavy musí zabírat co největší možnou plochu fotografie – fotografie příliš malých postav (vzdálené od objektivu) nebudou schváleny.
5.9 - pokud uživatel vyžaduje jako hlavní modelingovou fotografii, musí být v profilu předem nahrány i fotografie z civilu, aby bylo možné posoudit autentičnost hlavní fotografie.
5.10 - věk osoby na hlavní fotografii musí odpovídat věku vyplněnému v profilu.
5.11 - právo veta, tedy právo odmítnout ve schválení fotografii má každý administrátor serveru. Uživatel má právo v případě nesouhlasu se schválením kontaktovat administrátory, Kteří mohou neschválení fotografie přehodnotit.